Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public
Rest in public

Rest in Public

Bachelor’s project
Year: 2007

Den offentliga utemiljön omkring oss idag är fylld av statiska objekt såsom; bänkar, elskåp, lyktstolpar och diverse räcken, fast förankrade i marken. Mitt projekt handlar om att se outnyttjade möjligheter i platser och ting. Istället för att applicera ytterligare stillastående och oföränderliga föremål i det urbana rummet, så är min avsikt att nyttja dessa redan befintliga element och ge dem nya användningsområden. Mina föremål bygger vidare på de redan förekommande objekten och kräver dess struktur för att ha stabilitet och kunna nyttjas.

Kandidatrapport

Description in English will soon be available.