Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block
Block

Block

Year: 2008

Ett grafiskt bord som ger ett intryck av att vara ett objekt snarare än möbel. Den är tillåtande att flytta runt och ger en känsla av nyfikenhet och en lust att röra vid och ”leka med”. Vält omkull den och låt den bli en plats för magasin och tidningar.

Ett bord med två sidor: från ena hållet ett grafiskt tecken och från ett annat håll en täckt, rak form. Det går att placera flera bredvid varandra - bygga vidare. En eller flera former som kan agera ihop i rummet. Materialet jag har jobbat med är metallnät (valsad sträckmetall) vilket ger en lätthet åt formen och spännande effekter då tätheten ser ut att skifta beroende på från vilket håll man upplever/rör sig kring den. Jag har även gjort modeller i massivt trä vilka förstärker intrycket av skallöshet (byggkloss) och ger den en tyngd samt möjlighet till effektfull färgsättning på olika ytor.

Description in English will soon be available.